به گزارش «نود اقتصادی»، بهاالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات اظهار داشت: یکی از مشکلات بزرگ ما استقراض دولت یا شرکت‌های دولتی از بانک‌مرکزی است؛ وقتی دولت دچار کسری بودجه می‌شود و درآمدهایش تحقق نمی‌یابد؛ مسلما از بانک‌مرکزی استقراض می‌کند یا اینکه مطالبات بانک‌مرکزی بابت استقراض را نمی‌پردازد که هر دو اینها با اختلال در نقدینگی باعث رشد آن و در نهایت رشد تورم می‌شود.

وی بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ بالاترین میزان رشد نقدینگی را داشتیم که از محل پایه پولی بوده است. پایه پولی هم براساس اضافه برداشت بانک‌ها و دولت از بانک‌مرکزی است.