به گزارش «نود اقتصادی»، محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو: گران فروشی در حوزه قطعات رخ نداده است بلکه افزایش قیمت خواهیم داشت و این موضوع از یکدیگر جدا هستند، گران فروشی کاملا با افزایش قیمت متفاوت است. اکنون با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه افزایش قیمت داشته است، در نتیجه قیمت کالای نهایی نیز گران خواهد شد.

وی بیان کرد: به طور مثال فولاد را ما در گذشته به قیمت ۸ هزار تومان می‌خریدیم، اما امسال به ۲۲ هزار تومان رسیده است، با این تفاصیل می‌توان گفت که اکنون شاهد افزایش قیمتی ۲۵ درصدی در حوزه قطعه خواهیم بود.