به گزارش «نود اقتصادی»، نرخ فروش تمامی رنگ‌های تزئینی ساختمانی، بطور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافت. تعاونی تولیدکنندگان رنگ و محصولات وابسته، به عنوان مرجع صادرکننده مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت رنگ‌های ساختمانی، دلیل این امر را افزایش قیمت مواد اولیه برشمرده است.

شرکت صنعتی و شیمیائی رنگین به عنوان یکی از تولیدکنندگان فعال این صنعت، زمان اعمال این افزایش قیمت رنگ‌های ساختمانی را از فردا اعلام کرده است.