به گزارش «نود اقتصادی»، محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان نان‌های حجیم و نیمه حجیم تهران اظهار داشت: هیچ یک از واحدهای تولیدکننده نان‌های فانتزی تا تعیین و ابلاغ رسمی، اجازه افزایش نرخ ندارند.

وی بیان کرد: قیمت نان به دلیل افزایش هزینه های تولید تغییر کرده بنابراین درخواست تغییر نرخ نان را خواهیم داشت و اکنون در حال بررسی و آنالیز نرخ نان های فانتزی و صنعتی هستیم.