ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک تهران در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: صنف پوشاک اصلا اوضاع و احوال خوبی ندارد. مغازه دار ما چند ماه است بخاطر کرونا تعطیل بوده، ولی دولت می‌گوید باید ۱٠ درصد بیشتر از پارسال مالیات بدهید!

وی بیان کرد: در سال مانع زدایی از تولید، مافیای نخ، پارچه و تریکو قیمت مواد اولیه را نسبت به سال قبل دو برابر کرده اند. فروشنده مجبور است لباسی که پارسال ۱٠٠ تومان میفروخت امسال ۲٠٠ تومان بفروشد.