به گزارش «نود اقتصادی»  قیمت دلار در ۸ سال دولت احمدی‌نژاد حدود ۳.۶۳ برابر افزایش یافت. در تیرماه ۱۳۸۴ یعنی پایان دولت هشتم نرخ ارز به طور متوسط ۹۰۰ تومان بود که در تیرماه ۱۳۹۲ و پایان دولت دهم به طور متوسط به ۳۲۷۱ تومان افزایش یافت. بدین ترتیب در هشت سال دولت احمدی‌نژاد قیمت دلار ۳.۶۳ برابر افزایش یافت.

  دولت روحانی تاکنون بدترین عملکرد را در مدیریت ارز داشته و نرخ دلار از ابتدای دولتش تا الان بیش از ۶.۷ برابر شده. دولت روحانی برای اینکه از لحاظ مدیریت ارز بتواند در حد دولت‌ قبل عمل کند باید در مدت کوتاه باقی‌مانده از عمرش، دلار را از سطح فعلی بالای ۲۲ هزار تومان به ۱۱۸۷۹ تومان کاهش دهد.

اگر دولت روحانی بتواند نرخ دلار را به زیر ۱۲هزار تومان برساند، تازه در حد دولت قبل عمل کرده و اگر دلار را به ۱۱ هزار تومان و کمتر برساند و به دولت بعد تحویل دهد می‌تواند ادعا کند از دولت قبل بهتر عمل کرده است.