به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب حدود ۳۰ و ۵۰ درصد از اقلام وارداتی به این مناطق مرتبط با واحدهای تولیدی بوده و مابقی اقلام نهایی برای فروش و مصرف در منطقه بوده است.

طبق آمارها طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸، حدود ۵۶ درصد از تولیدات مناطق آزاد در داخل کشور مصرف شده و کمتر از ۴۴ درصد آن به خارج از کشور صادر می‌شود. همچنین میانگین تولید سالیانه کالا در مناطق آزاد طی سال‌های مذکور حدود ۱/۵  میلیارد دلار بوده است.