اخبار شرکتها-محمد شریعتمداری نوشت: در سه سال گذشته با همه توان از سه‌جانبه‌گرایی در حل سخت ترین مسائل و مشکلات استفاده کردم

بدون حمایت تشکل‌های بازنشستگان دریافت مطالبات ١۴۴ هزار میلیارد تومانی ‎تامین اجتماعی از دولت که ریشه ای ٣٠ ساله دارد فراهم نمی شد.