به گزارش «نود اقتصادی»، عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت اظهار داشت: درحال حاضر عرضه مستقیم خرمای مضافتی در سازمان های میادین میوه و تره بار شهرداری ها با قیمت هر کیلو گرم ۲۵۵۰۰ تومان در حال انجام است ضمن اینکه برای عرضه مستقیم خرما توسط تولیدکنندگان غرفه رایگان در نقاط اصلی سازمان میادین واگذار شده است.

وی بیان کرد: قیمت اعلامی۷۰ هزار تومان برای خرما، به نظر ناکارآمد جلوه دادن دستگاه‌های اجرایی می باشد. بررسی های میدانی از سطح بازار نشان میدهد حتی در سطح خرده فروشی اصناف این قیمت اتفاق نیفتاده و مجددا تاکید می گردد هر میزان از دو نوع خرمای مضافتی و کبکاب که مورد نیاز استان‌ها، سازمان میادین میوه و تره بار ، فروشگاه‌های زنجیره ای و... می باشد، سریعا از طریق انجمن ملی خرما و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اقدام نمایند.