به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در سال گذشته حدود ۹۹۳ تن قفل آویز ساختمانی و سیلندر و مغزی آن وارد کشور شده است.