به گزارش «نود اقتصادی»، عمده قیمت‌ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز روند صعودی را تجربه کردند.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۸۰ (یک هزار و هفتصد و هشتاد) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۸۰ ۱ ۰.۰۴ 09:00
۱,۷۷۹ ۲ ۰.۱۲ روز قبل
۱,۷۷۷ ۱ ۰.۰۵ ۳ روز پیش

 آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۹۵۰۰ تومان افزایش، ۱,۰۰۵,۲۰۰ (یک میلیون و پنج هزار و دویست ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۰۵,۲۰۰ ۹,۵۰۰ ۰.۹۴ 11:23
۹۹۵,۷۰۰ -۱۹,۲۰۰ -۱.۹۳ روز قبل
۱,۰۱۴,۹۰۰ ۱۰,۴۰۰ ۱.۰۲ ۲ روز پیش

 قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۸۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۳۵۳,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و پنجاه و سه هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۷۹۰ (بیست و سه هزار و هفتصد و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۷۹۰ ۱۷۰ ۰.۷۱ 11:12
۲۳,۶۲۰ -۲۵۰ -۱.۰۶ روز قبل
۲۳,۸۷۰ ۵۰ ۰.۲ ۲ روز پیش

 قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۶۶ درصدی، از ۲۸,۵۶۱ (بیست و هشت هزار و پانصد و شصت و یک ) تومان به ۲۸,۷۵۲ (بیست و هشت هزار و هفتصد و پنجاه و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۷۵۲ ۱۹۱ ۰.۶۶ 11:20
۲۸,۵۶۱ -۳۳۱ -۱.۱۶ روز قبل
۲۸,۸۹۲ ۶۱ ۰.۲۱ ۲ روز پیش

 آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۷۲ تومان افزایش، ۳۳,۰۱۵ (سی و سه هزار و پانزده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۰۱۵ ۱۷۲ ۰.۵۲ 11:20
۳۲,۸۴۳ -۲۸۸ -۰.۸۸ روز قبل
۳۳,۱۳۱ ۶۹ ۰.۲ ۲ روز پیش

 آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۱.۰۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۵۶۷ (شش هزار و پانصد و شصت و هفت ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۵۶۷ ۶۷ ۱.۰۲ 11:25
۶,۵۰۰ -۹۰ -۱.۳۹ روز قبل
۶,۵۹۰ ۱۵ ۰.۲۲ ۲ روز پیش

 آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۱۰ تومان افزایش، ۲,۸۶۰ (دو هزار و هشتصد و شصت ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹,۱۲۲ (نوزده هزار و یکصد و بیست و دو ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,040,000 (ده میلیون و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.39 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۰۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۰.۳۹ 11:21
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱۸۰,۰۰۰ -۱.۸ روز قبل
۱۰,۱۸۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱.۲۷ ۲ روز پیش

 قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵,۵۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:22
۵,۵۰۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۲.۷۳ روز قبل
۵,۶۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۸۸ ۲ روز پیش

 آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۳,۶۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۰۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد