به گزارش «نود اقتصادی»، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: وزارت صنعت مسئولیت فروش میوه تولید شده را ندارد و موضوعی که به ستاد تنظیم بازار در این خصوص مربوط است، خرید و تامین برخی اقلام، از جمله میوه‌ برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت‌هاست. برای تنظیم بازار میوه شب عید، ستاد تنظیم بازار مانند سنوات قبل، اقدام به خریداری میوه کرد.

وی بیان کرد: این نهاد بر اساس آمار و رصد بازار کشور، حدود ۲۰ هزار تُن پرتقال را برای تنظیم بازار میوه شب عید خریداری کرد که چهار هزار تُن آن برای استان تهران درنظر گرفته شده بود. بنابراین اینکه این حجم از میوه در انبارها و سردخانه ها دپو شده است، ربطی به وزارت صنعت و تنظیم بازار میوه شب عید ندارد.