به گزارش «نود اقتصادی»،️ حسن روحانی، رئیس جمهور اظهار داشت: مردم ما شاید نمی دانند تحریم روی قیمت مرغ هم اثر دارد. شاید عده ای بگویند تحریم چه ربطی به مرغ دارد. مردم بدانند ما در مرغ لاین و اجدادی که وارد می کردیم تحریم شدیم و می خواستند نتوانیم در داخل کشور مرغ تولید کنیم.

وی بیان کرد: نهاده هایی که وارد می کنیم از طریق ارز و سیستم بانکی است و با فشارها و مشکلاتی که برای ما ایجاد کردند خرید این نهاده ها با مشکلات زیادی رو به رو شد.