به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی» در حالی که در سال‌های اخیر بارها حسن روحانی میزان ایجاد اشتغال خالص در دولت‌های نهم و دهم را مورد تمسخر قرار داده بود، طبق آخرین گزارش مرکز آمار از ابتدای دولت روحانی تا پایان سال گذشته تعداد اشتغال خالص ایجادشده در دولت روحانی حدود ۹۶۰ هزار شغل بوده که ۷۰۰ هزار شغل از آمار هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد کمتر است.

باید دید دولت روحانی برای رسیدن به آمار دولت احمدی‌نژاد، مرکز آمار را برای آمارسازی درباره آمار اشتغال در فصل بهار تحت فشار قرار می‌دهد؟