به گزارش «نود اقتصادی»، علی‌اصغر سمیعی، رئیس هیئت موسس کانون صرافان اظهار داشت: راجع به توافقنامه‌ای  که ممکن است در وین به دست بیاید باید بگویم هرچند که هر توافقی خالی از نکات مثبتی نیست اما مسئله بازار ارز را چندان مرتبط با مسائل و توافقات خارجی نمی‌بینم.

وی بیان کرد: مسئله بازار ارز بیشتر مرتبط به نرخ تورم، نرخ بهره، جذب سرمایه‌ها در بازار تولید، رفع بیکاری و مدیریت مسائل اقتصادی در داخل کشور است. البته اگر موافقت‌هایی به دست بیاید و تحریم‌های ظالمانه برداشته شود ممکن است مقداری از پول‌های بلوکه شده ایران هم آزاد شود اما باید بگویم که مشخص نیست که آیا آزاد شدن پول‌های بلوکه شده به تنهایی می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد یا خیر.