به گزارش ‌«نود اقتصادی»، محمد باقر قالیباف، رییس مجلس در دیدار نخست وزیر کره ضمن انتقاد صریح به وی گفت: اگر سفیر کره در بازار تهران از مردم سوال کند متوجه می‌شوید که ذهنیت مردم نسبت به شما منفی است. ملت‌ها دوستان خود را در روزهای سخت می‌شناسند، لذا انتظار مردم ایران از کره جنوبی برآورده نشده است. باید روابط دوجانبه ایران و کره جنوبی به قبل از سال ۲۰۱۸ بازگردد.