اخبار شرکتها-به راستی ما چقدر به زمین نزدیکیم؟! از او چقدر می دانیم؟! از رویاهای او، سخاوت او، مهربانی او و صبر بی نهایت او.

آرزو می‌کنم آدمی برای یک روز هم شده به کسوت سنگ و درخت و آسمان و پرنده درآید و رفتاری شبیه رفتار بارانِ زلال با زمین داشته باشد.

آرزو می‌کنم به درک بلند علفزار در مراقبت از زمین دست یابد.

آرزو می‌کنم تبر تیز را به گوشه‌ای بیندازد، دام را به کناری بازنهد و تنها با سفره‌ای از نان و پنیر و یکرنگی، به ملاقات دشت برود.

زمین با تمام زخم‌هایش -زخم‌هایی که از آدمی خورده است- همچنان با عشق منتظر مهربانی انسان است. زمین را دریابیم. زمین در هر بهار ما را به آشتی و لطف فرا می‌خواند. باور کنیم ما فقط همین یک زمین را داریم.

مخاطبین می توانند با حضور در صفحه اختصاصی این کمپین در اپلیکیشن ویرگول به آدرس: https://virgool.io/landing/peykezamin ، با نوشتن یک متن از جنس خاطره، داستان و یا یک آرزوی شادباش که همه ما با خواندن آن دلیلی و راهی برای مراقبت از زمین پیدا کنیم، در این پویش محیط زیستی شرکت کنند.

تا امروز 420 نوشته منتشر شده است!

یعنی بیش از 420 درخت کاشته خواهد شد!

پِیک زمین

برای زندگی همین یک زمین را داریم