به گزارش ‌«نود اقتصادی»، خودروی پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ با حداقل قیمت ۱۲۰ میلیون تومان در شهر تنکابن فروخته می شود.

حداقل قیمت خودروی ۱۳۱ مدل ۹۹ نیز برابر با ۱۰۴ میلیون تومان است و این خودرو با حداکثر قیمت ۱۰۸ میلیون تومان در ارومیه به فروش می رسد.

ارزان‌ترین پراید ۱۵۱ در بازار نیز قیمتی معادل ۹۹ میلیون تومان دارد که در ساری برای فروش آگهی شده است. حداکثر قیمت این خودرو در شهرهای مختلف برابر با ۱۱۵ میلیون تومان است.

نام و مدل

شهر

قیمت

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

ساری

۱۲۸ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

تهران

۱۲۶.۵ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

تنکابن

۱۲۰ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

مشهد

۱۲۶ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

کرمان

۱۲۵ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

تهران

۱۰۵ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

شیراز

۱۰۶ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

ارومیه

۱۰۸ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

رودهن

۱۰۴ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

کرج

۱۰۵ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

ری

۱۱۰ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

ساری

۹۹ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

تنکابن

۱۱۵ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

میانه

۱۱۰ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

بابل

۱۱۳ میلیون