اخبار شرکتها-در این ویدیو ببینید که این شناسه‌های واریز به چه معناست و چگونه مبالغ دارای شناسه را با استفاده از همراه بانک تجارت واریز کنیم.