به گزارش «نود اقتصادی»، احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس: رئیس دفتر رئیس جمهور گفته اند قیمت ارز را خود دولت بالا برده تا بتواند اقتصاد کشور را اداره کند. خوب است ایشان بفرمایند بورس را چگونه مدیریت کرده‌اند که سرمایه‌های طبقات متوسط و محروم دود شده و به هوا (بخوانید جیب ابرسرمایه‌داران رانتخوار) رفته است. پاسخگوی نارضایتی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی کیست؟