به گزارش ‌«نود اقتصادی»، جلال محمودزاده ، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: در نشست‌هایی با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از آنها درخواست کردیم تا در قبال واردات موز سیب صادر کنند.

وی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت تا کنون صادرات سیب در مقابل واردات موز را نپذیرفته است. با توجه به افزایش چشمگیر قیمت موز در بازار اقدام دولت در راستای واردات آزادانه موز قابل قبول است اما پس از متعادل شدن بازار باید به صادرات محصولات کشاورزی توجه بیشتری صورت بگیرد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت تعادل قیمت موز در بازار باید به دستورالعمل خود در زمینه صادرات سیب در قبال واردات موز بازگردد. در حال حاضر بخش زیادی از محصول سیب باغداران کشور که بیش از نیاز بازار داخلی بوده و در سردخانه‌ها نگهداری روی دست کشاورزان مانده است.