به گزارش «نود اقتصادی»، بر اساس آمار بانک مرکزی، تعداد ساختمان های شروع شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری در دولت روحانی نسبت به دولت احمدی‌نژاد ۳۶ درصد سقوط کرده است. در دولت احمدی‌نژاد به طور متوسط هر سال تولید ۲۱۵ هزار دستگاه ساختمان شروع می‌شد که در دولت روحانی به ۱۳۷ هزار دستگاه رسیده است.