به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی منتهی به شهریور سال جاری بانک رفاه، حجم مطالبات غیرجاری این بانک به ۶هزار و ۸۴۸ میلیارد تومان در نیمه اول امسال رسیده که در مقایسه با رقم ۴هزار و ۴۸۸ میلیارد تومانی پایان سال ۹۸، رشد ۵۳ درصدی یا افزایش ۲هزار و ۳۵۹ میلیارد تومانی را طی ۶ماه نشان می‌دهد.