دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در واکنش به رد لایحه بودجه ۱۴٠٠ توسط مجلس به «نود اقتصادی» گفت: رد کلیات لایحه بودجه فضای سرگردانی در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند ولی باید به خاطر داشت که لایحه بودجه به هیچ وجه لایحه خوبی نبود و کمیسیون تلفیق هم نتوانست اصلاحات مناسبی روی آن انجام دهد.

وی افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دردی از اقتصاد کشور دوا نمی‌کند و تنها پاک کردن کردن صورت مسئله است. چرا بیاییم نرخ ارز را تغییر دهیم؟ اگر بحث پاک کردن مسئله باشد، نرخ ۱۷۵۰۰ تومان تاثیری جز گران شدن کالاهای اساسی ندارد.

در همین رابطه بخوانید: نظر کارشناسان و اقتصاددانان در رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس در گفتگو با «نود اقتصادی»