به گزارش‌«نود اقتصادی»، در حالی که ارزش صندوق پالایشی یکم به ۴۰ درصد زیر قیمت پذیره‌نویسی رسیده بود امروز از ضرر خارج شد.

این صندوق حدود یک هفته حمایت شد و در سقف قیمتی خود معامله شد.