به گزارش «نود اقتصادی»، صادق خلیلیان، وزیر اسبق جهاد کشاورزی اظهار داشت: با روی کار آمدن بایدن در آمریکا، این کشور درظاهر به توافق برجام برخواهد گشت و سپس سعی خواهد کرد با همکاری سه کشور اروپایی متحد خود، برخی امتیازات ظاهری و کم اهمیت به ایران بدهد تا با تاثیرگذاری بر افکار عمومی در ایران، زمینه تقویت پایگاه ضعیف سیاسی و اجتماعی دولت و اصلاح‌طلبان را فراهم آورد. اما؛ بر اساس تجارب گذشته، می‌توان گفت که آمریکا و سه کشور اروپایی بر اساس راهبرد بلند مدت خود، اقدام مهم و پایداری در رفع تحریم‌ها انجام نخواهند داد.