به گزارش «نود اقتصادی»، مهدی کرباسیان، معاون وزیر صمت در دولت یازدهم اظهار داشت: باید بپذیریم که ارز ۴۲۰۰ تومانی غیر واقعی است. تصمیم‌گیری درباره این مبلغ از روز اول هم غیرکارشناسی و غیرواقعی بود که در یک جلسه اتخاذ شده و موجب شد تا همزمان با امنیتی کردن ارز و اصرار بر نرخ ۴۲۰۰ تومان، میزان زیادی از ذخایر ارزی کشور مشکل پیدا کند و مبناهای اقتصادی را بهم ریخت و می‌توان گفت متاثر از آن تحریم آمریکا درباره ایران تشدید شد.

وی بیان کرد: تصمیماتی که از سال ۹۸ شکل اصلاحی گرفت، توانست در سال ۹۹ تا حدی مشکلات را کمتر کند. این در حالی است که در سال ۹۷ اگر تصمیم هیجانی اتخاذ نمی‌شد، شرایط بهتر بود.

معاون وزیر صمت در دولت یازدهم گفت: لذا مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی غلط است. در مورد تک نرخی شدن ارز هم به نظر می‌رسد که این غیرعملی است و تصمیماتی که در رابطه با نرخ سود بانکی و بازار سهام و تشویق مردم برای حضور در این بازار گرفته شد نیز اشتباه بود.