به گزارش «نود اقتصادی»، فردا لایحه بودجه 1400 شهرداری تهران توسط شهردار تهران به شورا ارائه می شود. بر اساس اطلاعات رسیده این رقم حدود 47 هزار میلیارد و 686 میلیارد تومان است .

به گفته رییس شورای شهر تهران پس از دریافت لایحه بودجه 1400 شهرداری تهران توسط شورای شهر این لایحه به کمیسیونهای مربوطه ارجاع و بررسی آن آغاز خواهد شد.

پس از تصویب لایحه بودجه، این لایحه به هیئت تطبیق ارسال و ایرادات احتمالی برطرف و در نهایت به تصویب نهایی برسد.

هاشمی  ابراز امیدواری کرده که تا پانزدهم بهمن بودجه 1400 شهرداری تهران به شهرداری ابلاغ شود.

بودجه سال 99 شهرداری تهران  31 هزار 332 میلیارد تومان بود.

منبع:اقتصادنیوز