به گزارش «نود اقتصادی»، بیژن زنگنه، وزیر نفت اظهار داشت: مردم باید در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند زیرا شرایط به شکلی است که امکان واردات گاز وجود ندارد. امسال و در شرایط فعلی، کشوری نیست که بتوانیم از آن گاز وارد کنیم.