به گزارش «نود اقتصادی»، احد آزادی خواه عضو کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی غیر از حیف ومیل کردن منابع مالی دولت، رانت پاشی و سوء استفاده هیچ نتیجه دیگری ندارد.

وی بیان کرد: دولت اگر به دنبال حمایت است باید یارانه را به انتهای زنجیره که مصرف کنندگان هستند به صورت مستقیم و نقدی پرداخت کند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در حوزه واردات نهاده های دامی سالانه بالغ ۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کاهش قیمت مرغ و گوشت پرداخت می شود ولی عملا بی تاثیر است. در حوزه دارو هم ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می کنیم ولی به دلیل اختلاف قیمت دارو در داخل و خارج از کشور، دارو قاچاق می شود و عملا یارانه آن به مردم اصابت نمی کند.