به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد «گوسفند و بره» و «بز و بزغاله» پروارشده در دامداری‌های کشور در پاییز سال جاری به حدود ۴ میلیون و ۹۶۳ هزار راس رسیده که نسبت به پاییز سال ۹۸ رشد نزدیک به ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد.

قابل ذکر است کاهش شدید مصرف سرانه گوشت قرمز و به دنبال آن، کاهش تقاضا در بازار گوشت قرمز عامل اصلی افزایش تعداد دام پروارشده در دامداری‌های کشور بوده است.