به گزارش «نود اقتصادی»، اصغر میرزایی، دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه اظهار داشت: بیشترین روابط تجاری سوریه تا قبل از شروع جنگ، با کشورهای اتحادیه اروپا بوده است.

وی بیان کرد: بررسی روابط تجاری سوریه نشان می‌دهد هر زمان که ظرفیت واردات سوریه افزایش پیدا کند، ایران می‌تواند سهم بیشتری در کسب بازارهای تجاری سوریه داشته باشد؛ البته به شرطی که برنامه مشخصی برای حضور در این بازار داشته باشیم.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه افزود: این در حالی است که سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی توسعه تجارت هیچ گونه کمکی در این زمینه به اتاق بازرگانی ایران و سوریه نکرده است و حتی وظایفی که طبق قانون باید از طرف سازمان توسعه تجارت به اتاق بازرگانی ایران و سوریه تفویض شود نیز  همچنان بدون متولی باقی مانده است.