به گزارش «نود اقتصادی»، شمس الدین حسینی، عضو کمیسیون تلفیق و رئیس کمیته منابع بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومان است که ۹۳۰ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی دولت است.

وی بیان کرد: لازم است اشاره کنم که هیچ یک از اعداد ۴۲۰۰ تومان، ۱۱۵۰۰ تومان و مانند اینها که در رسانه ها از طرف مقام های دولتی طرح می شود در بودجه نیامده و صرفا مصاحبه های مقام های دولتی درباره بودجه است، که برخلاف منطق بودجه نویسی است و با یک بودجه شفاف همراه با استانداردهای حکمرانی و حتی حسابداری روبرو نیستیم.