به گزارش «نود اقتصادی» در ۷ ماهه امسال ایران درحالی حدود ۱۶۲ میلیون دلار به ۴۲ کشور کوچک و بزرگ آفریقایی صادرات داشته که این میزان در ۷ماهه سال ۹۸ نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.

به عبارتی، طی ۷ ماهه امسال صادرات ایران به کشورهای آفریقایی سقوط ۵۹ درصدی داشته است. همچنین میزان کاهش صادرات ایران به برخی از کشورهای آفریقایی همچون موزامبیک، سودان و مراکش حتی به ۹۳ تا ۹۴ درصد هم می‌رسد و در برخی کشورها نیز میزان کاهش صادرات حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد است. 

قابل ذکر است ۴۲ کشور آفریقایی در سال ۲۰۱۹ بیش از ۵۲۰ میلیارد دلار واردات داشته‌اند که سهم ایران از این بازار کمتر از ۷۰۰ میلیون دلار یا معادل تنها ۱۳/. درصد بوده است.

به نظر می‌رسد با کاهش ۵۹ درصدی صادرات ایران در ۷ ماهه به این کشورها، میزان صادرات کشورمان به کشورهای آفریقایی در پایان سال حتی به ۲۸۰ میلیون دلار هم نرسید.