محمد فربد، عضو هیات مدیره انجمن صنایع لبنی در اعتراض به عملکرد و رفتار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفتگو با «نود اقتصادی» بیان کرد: سازمان حمایت با روش چانه‌زنی تعیین قیمت می‌کند نه با روش کارشناسی!

وی بیان کرد: سازمان حمایت قیمت شیر خام را ۴۱۵٠ تومان تعیین کرد و بر اساس آن ده قلم محصول لبنی اساسی قیمت‌گذاری شد. اما با کمال تاسف دو روز بعد قیمت شیر خام را ۳۵٠ تومان بالا بردند بدون اینکه قیمت محصولات لبنی را افزایش دهند!

محمد فربد گفت: این ۳۵٠ تومان که به ما تحمیل شد در قیمت محصولات برای مصرف‌کننده ۵٠٠ تومان افزایش به همراه دارد.  این افزایش قیمت ۳۵۰ تومانی سازمان حمایت، در پنیر چهارصد گرمی هم هزار تومان افزایش قیمت به همراه دارد. تولیدکننده‌های کوچک‌تر با این قیمت‌گذاری در حاشیه زیان قرار می‌گیرند و متضرر می‌شوند.