به گزارش «نود اقتصادی»، امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس اظهار داشت: تلاش می کنیم برخی مسائل مرتبط با اصلاحات ساختاری بودجه را حل کنیم ولی بعید می دانیم بتوانیم آن تغییر عمیقی که به عنوان اصلاح ساختاری بودجه مطرح است را در این لایحه بودجه پیاده سازی کنیم. با این وجود تلاش می‌کنیم ارقام بودجه‌ای به خصوص درآمدها و منابع بودجه دقیق‌تر شود تا کسری بودجه را کاهش دهیم.