به گزارش «نود اقتصادی»، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در سال جاری منابع دولت بالغ بر ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود که باید ۳۸۴ هزار میلیارد تومان در هشت ماهه اول امسال محقق می شد ولی عملکرد آن ۳۳۴ هزار میلیارد تومان بود که نشان می دهد ۵۰ هزار میلیارد تومان محقق نشد.

وی بیان کرد: مصارف سال جاری نیز ۵۷۱ هزار میلیارد بوده که در هشت ماه اول باید ۳۳۴ هزار میلیارد تومان مصرف می شد. خزانه ۳۵۳ هزار میلیارد پرداخته است، بنابراین ۳۱ هزار میلیارد تومان نسبت به آنچه که می توانستیم کمتر مصرف کردیم و صرفه جویی اجباری بود.

نوبخت افزود: در مقایسه هشت ماهه اول سال گذشته با مدت مشابه سال مصارف ۳۹ درصد بیشتر بوده است، که بخش هزینه ای ۳۵ درصد رشد داشته و از این بخش، بخش حقوق و مزایا در هزینه ها ، ۵۳ درصد نسبت به پارسال رشد داشته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: منابع ۵۰هزار میلیارد تومانی و مصارف ۳۱ هزار میلیارد تومانی نشان می دهد که ۱۹ هزار میلیارد تومان ناترازی داشته ایم که آن را بر اساس قانون از تنخواه بانک مرکزی استفاده کردیم. 

وی بیان کرد: ما مجاز بودیم ۳۹ هزارمیلیارد تومان از تنخواه استقاده کنیم که در هشت ماه فقط ۱۹ هزار میلیارد تومان استفاده کردیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰۰۰ میلیارد تومان کمتر است، پس کسری بودجه به بانک مرکزی منتقل نشد و این ۱۹ هزار میلیارد تومان تا پایان سال تسویه می شود. این در حالی است که اقای همتی از سازمان برنامه و بودجه بابت فشاری که به بانک مرکزی وارد نشد تشکر کرده است.
 

هرچه نفت کمتر از ۲.۳ میلیون بشکه فروختیم، با فروش اوراق جبران می‌کنیم
 

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: کف فروش یک‌ میلیون ‌بشکه و سقف احتمالی نیز ۲.۳ میلیون بشکه است. سوال این است که آیا باید برای حفظ سهم اوپک آمادگی داشته باشیم یا نه؟ اگر وضع در همین حد یک‌ میلیون بشکه نفت در روز  بود کمبود منابع از فروش داخلی جبران خواهد شد.

وی بیان کرد: روش تامین کسری بودجه دو‌روش است، فروش اوراق و فروش سهام کارخانجات. این موارد در جلسه اخیر سران قوا نیز از سوی رهبر انقلاب مطرح شد. بنابراین فروش نفت در بودجه یک انعطافی دارد و هرچه از رقم ۲.۳ میلیون بشکه در روز کمتر بود از طریق فروش اوراق جبران خواهد شد.

محمد باقر نوبخت افزود: سوال این است که سال آینده احتمال میدهیم به سهمیه مقرر در  اوپک برسیم یا خیر؟ تا کنون این اجازه را نداده اند، اما آیا این پیش بینی کار غلطی است؟