به گزارش «نود اقتصادی» از ۱۳۸۹ تاکنون میزان صادرات غیرنفتی ایران به سوریه از ۵۱۶ میلیون دلار به ۱۶۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ و ۷۵ میلیون دلار در ۷ماهه امسال رسیده است. به عبارتی دیگر طی ۱۰ سال اخیر صادرات کشورمان به سوریه کاهش ۶۹ درصدی داشته است. 

گرچه طی این مدت واردات سوری‌ها نیز از ۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ به حدود ۵/۷ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است، اما مقایسه میزان صادرات کشورمان با صادرات دیگر کشورها به سوریه نشان می‌دهد طی سال گذشته صادرات ایران به این کشور درحالی ۱۶۲ میلیون دلار بوده که در همان سال ۲۰۱۹ میزان صادرات چینی‌ها به سوریه یک میلیارد و ۳۱۶ میلیون دلار، میزان صادرات ترکیه به این کشور یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون دلار، صادرات امارات ۸۱۷ میلیون دلار، صادرات مصر ۲۸۱ میلیون دلار، صادرات لبنان ۱۹۰ میلیون دلار و صادرات روسیه به سوریه ۱۷۰ میلیون دلار بوده است. 

به عبارتی دیگر درحال حاضر صادرات کشورهای چین و ترکیه به سوریه حدود ۷/۵ تا ۸ برابر صادرات کشورمان است و ایران در بازار سوریه با سهم ۳ درصدی، رتبه هفتم را در بین دیگر صادرکنندگان دارد.