به گزارش ‌«نود اقتصادی»، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: متاسفانه لایحه تجارت در مجلس دهم بیشتر با نگاه حقوقی بررسی شده و به همین دلیل به مسائل اقتصادی و تجاری توجهی نشده است. کمیسیون مشترکی برای بررسی لایحه تجارت باید تشکیل شود.

وی بیان کرد: در مجلس دهم لایحه مذکور در کمیسیون حقوقی و قضایی تعیین و تکلیف شده و کمیسیون‌های اقتصادی در آن نقشی نداشته‌اند. به دنبال این هستیم که کمیسیون مشترکی در مجلس یازدهم تشکیل و لایحه مذکور مجددا مورد بررسی قرار گیرد.