به گزارش «نود اقتصادی»،  علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: به نظر من بیانات برخی مسئولان در خصوص قیمت دلار و نفت در بودجه سال آینده توام با آگاهی و تجربه نیست. به طوری‌که انتظار می‌رود با دلار ۲۵ و ۲۶ هزار تومانی و نرخ درنظر گرفته شده ۱۱ هزارتومانی آن برای بودجه، بازهم شاهد شکاف بین قیمت‌ها در سال آتی خواهیم بود.

وی بیان کرد: لازم به ذکر است ما نباید وابسته به نفت باشیم، این در حالی است که در مقطع فعلی فروش نفت ما کاهش پیدا کرده است و باید تلاش کنیم تا اقتصاد کشور را در سال‌های آتی به همین سو هدایت کنیم.

استاد از طرفی دیگر باید اشاره کرد، درآمدهای دولت به‌واسطه فشارهای حداکثری و تحریم‌ها، کاهش مالیات و کاهش درآمدهای گمرکی، تا حد زیادی افت کرده و متاثر از آن هیچ راهی جز توجه به تامین مالی از طریق نفت در سال آینده وجود ندارد و برای بخش عمران و زیرساخت‌ها نیز باید قیمت نفت در نظر گرفته شود.