به گزارش «نود اقتصادی»، مرتضی رضایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: اگر جلوی ضرر و زیان مرغداری ها گرفته و قیمت ها هم اصلاح نشود مرغداری ها ، گله های خود را حذف می کنند. باید صنعت مرغ مادر را نجات دهیم چون اگر جوجه نباشد شاهد این اتفاقات خواهیم بود.

وی بیان کرد: بر اساس آمار ماهیانه ۷۵۰ هزار تن ذرت، ۳۵۰ هزار تن کنجاله سویا و نزدیک به ۳۰۰ هزار تن جو در فصل بهار و در ۶ ماهه دوم سال ۵۰٫ هزار تن جو نیاز کشور است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در تامین نهاده های ذرت و کنجاله سویا نسبت به نیاز کشور عقب هستیم که دلیل آن هم کاهش تولید است. در تامین نهاده های ذرت و کنجاله سویا نسبت به نیاز کشور عقب هستیم که دلیل آن هم کاهش تولید است. بر اساس پیش بینی از هفته آینده قیمت مرغ تا چند هزار تومان کاهش پیدا می کند.

 

نام خبرنگار: مجتبی موسوی