به گزارش «نود اقتصادی»، علینقی مشایخی، رئیس اسبق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: با توجه به این که صادرات به کشورهای دور و اروپا با موانع بسیاری روبه‌روست، تمرکز بر صادرات به کشورهای همسایه که یک بازار حدود ۴۰۰ میلیون نفری دارد می‌تواند رهگشا باشد.

وی بیان کرد: هم اکنون صادرکنندگان هیچ گونه حمایتی از سوی نهادهای دولتی ندارند و دراین زمینه وزارت امورخارجه باید به کمک آنها بشتابد. با توجه به اینکه در رکود سرمایه‌گذاری خصوصی کم خواهد بود، می‌توان این خلأ را از طریق سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری صندوق و نهادهای مالی، سرمایه‌گذاران خرد در بازار سرمایه و واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی انجام داد.