به گزارش «نود اقتصادی»، هاشمعلی حسنی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی اظهار داشت: تمام کارخانه‌های پوشک و نوار بهداشتی مواد اولیه فراوان دارند، تولید بالا است و هیچ کمبودی وجود ندارد. در حال حاضر تولید بیش از نیاز مصرف است، اما به دلیل افزایش قیمت ارز، قیمت آن مانند سایر کالاها افزایش داشته است.