به گزارش «نود اقتصادی»، مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز اظهار داشت: اعلام نرخ ۴ هزار تومانی دولت برای خرید تضمینی هر کیلو گندم نه تنها باعث نابودی بخش کشاورزی می‌شود، بلکه امنیت کشور را در مواقع حساس در معرض خطر قرار می دهد.

وی بیان کرد: اگر تا یک ماه گذشته قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۵ تا ۶ هزار تومان بود، اما آخرین بررسی ها نشان داده که قیمت کمتر از ۸ هزار تومان برای گندم امنیت غذایی کشور را به سبب کاهش سطح زیرکشت محصول به خطر می اندازد.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز افزود: در شرایط فعلی کشور، تامین امنیت غذایی و خودکفایی گندم، دانه های روغنی و سایر محصولات اساسی از اهمیت بالایی برخوردار است، درحالیکه دولت قصد دارد کمبود بودجه را از جیب کشاورزان پرداخت کند و از فروپاشی طبقه کشاورز نگرانی ندارد.