به گزارش «نود اقتصادی»، بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، در پایان سال ۱۳۹۱ بدهی ناخالص دولت حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان بود اما این رقم در پایان سال جاری به ۱۳۶۷ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد. این در حالی است که در دولت‌های نهم و دهم بدهی ناخالص دولت فقط ۳.۴ برابر شده بود.