به گزارش «نود اقتصادی»، محمد حسینی، مشاور رئیس دیوان محاسبات کل کشور اظهار داشت:‌ تنها در سال ۹۸ بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص رئیس جمهور از فروش فرآورده‌های نفتی واریز شده که ۱۲۰ میلیارد تومان از این محل به دانشکده شهید بهشتی اختصاص یافت.

وی بیان کرد: در دولت آقای روحانی به جای یک خزانه سه خزانه ایجاد شده است. نخستین خزانه، خزانه کل کشور بوده که مدیریت آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی است و درآمدهای عمومی و سایر دریافتهای قانون بودجه را شامل می شود و پرداخت‌ها نیز شامل حقوق و دستمزد و سایر موارد است.

مشاور رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت:‌ در دو سال اخیر خزانه‌ای به نام سازمان هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شده است. اگر به تبصره ۱۴ قانون بودجه مراجعه شود حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به حساب این سازمان واریز و سپس بر اساس دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه به دستگاه ها و نیز برای یارانه نقدی پرداخت می‌شود.

محمد حسینی بیان کرد: خزانه سوم با نظر رئیس جمهور در وزارت نفت ایجاد شده که صرفاً به "حساب خاص" بر اساس دستور مستقیم رئیس جمهور اختصاص دارد.