در این فیلم مشاهده می‌کنید، مجید قاسمی ابتدا قرار مصاحبه را پذیرفت، اما بعد از چند ثانیه وقتی متوجه شد خبرنگار «نود اقتصادی» می‌خواهد از او درباره دلایل گرانی دلار و بنگاه‌داری بانک تحت مدیریتش سوال کند، از مصاحبه طفره رفت.

گفتنی است در حالیکه بانک‌ها از بنگاه‌داری منع شده اند، بانک پاسارگارد یکی از بزرگترین بانک‌های بنگاهدار کشور محسوب شده و کماکان به این کار غیرقانونی ادامه می‌دهد!