به گزارش «نود اقتصادی»، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب شناسی تطبیقی آمار تجارت خارجی در ایران پرداخته است. این نهاد پژوهشی معتقد است، سالنامه آمار بازرگانی که در گذشته توسط گمرک تهیه و منتشر می‌شد، چند سالی است که منتشر نمی‌شود. همچنین شاخص‌های قیمتی واردات نیز که قبلا توسط بانک مرکزی  تهیه و منتشر می‌شدند، از ۱۲ سال پیش به  این سو منتشر نمی شوند.