به گزارش‌ «نود اقتصادی»، محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در مورد این طرح گفت: در این طرح اختصاص اعتبار برای خرید کالاهای اساسی به ۶۰ میلیون نفر پیش‌بینی شده که این ۶۰ میلیون نفر نیز شناسایی شدند.