کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در خصوص روغن ۵۶ درصد کاهش تامین روغن خوراکی نسبت به پارسال در حوزه واردات داشته‌ایم و با نگاه به بقیه آمار‌ها‌ به غیر از ذرت در همه اقلام دچار کاهش تامین بوده‌ایم. به‌ خصوص در‌ کنجاله سویا‌ که پیش‌بینی ‌می‌شود در نهایت در ماه‌های آینده مشکلات متعددی‌ در تامین کالاهای مختلف از جمله‌ مرغ رخ دهد.

وی بیان کرد: متاسفانه به‌ رغم  افزایش واردات ذرت هم‌چنان یک بازار سیاه شکل گرفته با انواع قیمت‌ها، از قیمت مصوب تا قیمتی که به دست تولیدکننده می‌رسد. این یعنی سامانه‌های نظارتی و اقدامات انجام شده نتوانسته است به خوبی عمل کند و همچنان تولیدکننده نمی‌تواند مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز خود را تامین کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران افزود: با ادامه یافتن روند فعلی در شش ماهه نهایی سال ۹۹ تامین بسیاری از کالاها با مشکل مواجه خواهد شد. لازم است به کل سیستم و به طور ویژه به بانک مرکزی که متولی تامین ارز است، هشداری جدی داده شود چرا که اگر تصمیم درست و مناسبی اتخاذ نشود، تبعات سنگینی در پی این وضعیت خواهد بود.